Proč mají bohatí "nuceně dávat" (daně a sociální transfery) těm sociálně slabším, co je to za spravedlnost? Anebo tím chceme dát najevo, že tržní soutěž je ze své podstaty "nespravedlivá", a proto musí být doplňována ex post, jaksi uměle, přílepkem, který tržní soutěži dodá (jako externí dodavatel) spravedlivější výsledek?