Oboje vyšlo v době, kdy se třese nejen svět finanční, ale i politický, státní, a koneckonců i nadstátní organizace typu EU či MMF. Padají i ty největší jistoty, na něž nikdy předtím nedošlo. Připočtěte k tomu třes v arabském světě a obrázek je skoro úplný.

Zvláštní na tom je, jak bezradné jsou expertní společnost či její elita. Evidentně zde, jak je patrné, bojujeme s démonem, jehož jméno pořádně neznáme - a už vůbec nevíme, co s ním. Svět se zkrátka třese a nic nenasvědčuje tomu, že by se třes měl umenšovat. Spíše se hovoří o opaku.