Bankéř předběhl politiky

Projev nejvyššího činitele Evropské centrální banky tak v mnohém předběhl úvahy politiků, ale zase na druhé straně odráží to, co si trhy myslí již dlouho: současný stav polointegrace (zcela integrovaná měnová politika a skoro vůbec neintegrovaná politika fiskální) je dlouhodobě neudržitelný.

Připomíná to totiž stav "polotěhotenství". Vlády se sice mohou svévolně zadlužovat, jak chtějí, ale za přemrštěné zadlužování nese zodpovědnost někdo jiný. Jinými slovy: dnes v Evropě neexistuje skutečně silný mechanismus, který by vlády nutil k zodpovědnosti. Trhy to neumějí a neumí to ani demokracie (lidé budou spíše volit politiky, kteří jim naslibují hory doly, ať to stojí, co to stojí). Když to hodně přeženu: nezodpovědné chování řecké vlády se totiž zatím jeví - za daných podmínek - jako racionální. Zadlužuj se, jak chceš, dělej jen líbivou politiku, pořádné - a bolestivé - reformy odkládej donekonečna, protože až padne kosa na kámen, za tvé viny zaplatí někdo jiný - ostatní státy Evropy. Proč se tedy, probůh, vesele nezadlužovat?