Středně velká a v mnoha ohledech průměrná středoevropská země si mohla těžko přát lepšího prezidenta: zkušeného, energického a erudovaného politika mezinárodního významu, jenž byl schopen zabývat se jak velkými evropskými tématy, tak domácími problémy nastolovanými politiky z různých stran a otřásajícími se koaličními vládami.

Byl to prezident natolik neústupný, že pravidelně připomíná svým občanům, že nežijí ve zbídačeném státě ovládaném mafiemi, ale dostatečně dobře spravované, minimálně obstojně prosperující a celkem slušné evropské demokracii.

Tím vším byl během posledních deseti let prezident Václav Klaus.

Ovšem stejně tak byl mimořádně kontroverzní hlavou státu a názorově se často střetával jak s českými politiky, tak se svými spoluobčany. Provokativní a nepřehlédnutelný - Klaus byl milován a (častěji) nenáviděn doma i v cizině a jeho český životopisec Lubomír Kopeček jej zcela po právu nazývá politickým fenoménem.