Kniha dokumentuje cestu od počátku 90. let, kdy byly bezohledně realizovány neurvalé experimenty kupónové privatizace, "Jediné možné cesty",...