Když prezident Miloš Zeman loni jmenoval Jiřího Rusnoka budoucím guvernérem České národní banky, bylo jasné, že s euroskepticismem této instituce je konec. Možná se Rusnok po nástupu coby eurofil nijak výrazněji neprojevoval. Převzal strategii centrálních bankéřů, ocenil jejich intervenci proti koruně a ponechal v platnosti jejich závazek, tedy to, že koruna nesmí být silnější než 27 korun za euro. Otupil však ostří výstupů proti Evropské unii a přestal za každou větou upozorňovat na to, že vše, co přichází z Frankfurtu, je automaticky nesmysl.

To, co na první pohled není tak vidět jako změna rétoriky, je ovšem vliv Rusnoka na výběr nových členů bankovní rady. Možná netrvá nutně na bankéřích, nicméně na tom, že mu konvenují názorově bezpochyby ano. Včera oznámení dva noví členové Oldřich Dědek i Marek Mora rozhodně nepatří mezi odpůrce Evropy. Naopak.

Oldřich Dědek, profesor ekonomie a erudovaný makroekonom, v posledních deseti letech přežíval coby "pan Euro", tedy národní koordinátor pro zavedení jednotné měny při ministerstvu financí. Slovo přežíval je vcelku odpovídající − jemu vyhrazená značně nedůstojná místnost na ministerstvu víc než co jiného připomínala bývalé pokojíky pro služky. Co jiného mohl stát nabídnout člověku, který koordinuje zavedení něčeho, co Česko nechce? Pokud Oldřich Dědek strávil kus života coby koordinátor akce, k níž by pokud možno nemělo dojít, potom Martin Mora strávil značnou část života přímo v evropských institucích. Proto si lze ale těžko představit, že by měl něco proti EU se vším, co k ní patří.

Spolu s pragmaticky uvažujícím guvernérem Rusnokem se tak v průběhu jednoho roku bankovní rada změnou čtyř členů přetvořila z euroskeptické na alespoň euroneutrální. Lze očekávat, že nově vedení ČNB zaujme vstřícnější postoj nejen k Evropě, ale třeba i k euru, jednotné měně, jež doposud byla synonymem pro něco, čemu je nutné říci rozhodné ne.

Ze změny názoru bude také vyplývat její budoucí měnová politika. Hned první úkol, který čeká na nové členy bankovní rady vlastně souvisí s eurem. Nová rada musí především ukončit umělé oslabování kurzu koruny (vůči euru i dolaru), tedy zastavit intervence. Podle předpokladů by s tím měla ČNB začít na konci prvního čtvrtletí. Příznivá čísla o vývoji inflace na konci roku 2016 nedávají příliš mnoho důvodů k dalšímu odkladu, k tomu, proč by koruna měla být i nadále uměle slabá.

Jenže − centrální banka musí nejen dohlédnout na kurz měny, aby náhle neskočil, ale i na to, aby posiloval jen umírněně tak, aby dopad kurzových změn na firmy byl co nejmenší. Konec intervencí nesmí být stejným šokem pro všechny účastníky trhu jako jejich začátek. "Nový" kurz nesmí vrátit inflaci k nule. A také nesmí podrazit podniky, kterým oslabení měny přineslo nové zakázky a nemalé zisky. To není jednoduchý úkol.

S novou bankovní radou se možná Česko alespoň rétoricky přiblíží i k zavedení eura. Stále sice platí, že jeho zavedení zůstává politickým rozhodnutím, ovšem názor centrální banky nikdy žádná vláda neignorovala. A nyní se názor ČNB může posunout od ideologické negace k pragmatismu.

Nenápadným úkolem nových centrálních bankéřů pak bude správa spotřebitelských úvěrů a nových hypoték, jež dostaly přísnější pravidla. V obou případech může být centrální instituce obviněna, že brání rozvoji úvěrů, potažmo ekonomiky. Uhlídat hranici mezi zdravým úvěrováním a nezdravým zadlužováním bude do velké míry otázka schopnosti členů bankovní rady vysvětlit rozdíl mezi oběma termíny politikům. To samé platí i pro úrokovou politiku. Růst inflace může donutit ČNB ke zvýšení úrokových sazeb. To ovšem prodraží zadlužení státu a to si opět vyžádá rétorické schopnosti nových i stávajících členů rady ČNB.

Konečně největším úkolem může být pro nové členy bankovní rady přijetí eura. Když na počátku milénia tehdejší guvernér Zdeněk Tůma předpovídal, že Česko zavede jednotnou měnu v roce 2019, zdálo se to být příliš pozdě. Nyní se takový odhad zdá být unáhlený. Noví členové bankovní rady dostanou šest let na to, aby ovlivnili měnovou politiku centrální banky. Za tu dobu je možné všechno. Možná i připravit zemi na přijetí eura.