Pád carského samoděržaví neodstartoval revoluční předvoj dělnické třídy, bolševická strana. Ale v březnu (podle juliánského kalendáře v únoru) 1917 spontánní masivní demonstrace žen v Petrohradu, které se bouřily proti mizerii v zásobování potravinami. Manifestace začaly

8. března, kdy se slavívá Mezinárodní den žen. S ním však protesty neměly mnoho společného, a domácí levicová opozice se navíc k demonstracím stavěla odmítavě. V otevřenou mocenskou krizi přerostly, když proti manifestujícím ženám nechtěly silou zakročit některé elitní jednotky. Potom se car Nikolaj II. rozhodl abdikovat ve prospěch svého bratra velkoknížete Michala. Jenže i ten po několika hodinách oznámil demisi.