Propracované informační a rešeršní systémy, on-line advokacie, služby šité na míru a celkově více byznysové pojetí jsou nepřehlédnutelné aspekty moderního poskytování právních služeb. Přesto nejdůležitější inovací, kterou by advokátní kanceláře měly rozvíjet, je větší otevřenost ke klientům a zaměstnancům, tedy něco, co se v ostatních sférách podnikání postupně stává normou a jednou ze základních charakteristik takzvaných "vědomých" společností. Co se pod tímto označením skrývá? A co taková vědomá právní firma, respektive advokát, nikdy nedělá?

Takový advokát například neříká klientovi, že ho na soudě "výborně znají", a proto jeho kauza dopadne s velkou pravděpodobností dobře. Aby mu pak po prohře vysvětloval, že advokáty protistrany "znali" zřejmě lépe.