Tradičně konzervativní finanční instituce, banky a pojišťovny jsou v poslední dekádě vystaveny obzvláště silnému tlaku změněného ekonomického prostředí. Nejvýznamnější vliv má nová situace na finančních trzích. Záchrana světového finančního systému měla za následek zvýšení likvidity v ekonomikách, její nadbytek byl následně stimulován tištěním nových a nových peněz. Tyto nové skutečnosti prakticky eliminovaly zájem o volné prostředky tradičních institucionálních investorů, připravily je tak o jejich tradiční výnosy a přinutily je hledat alternativní zdroje zisků. To se navíc děje pod stále přísnějším a rozsáhlejším dohledem regulátora.

Druhým významným vlivem je nezastavitelný trend modernizace a digitalizace finančních produktů. Historicky spíše konzervativním bankám a pojišťovnám nezbývá než reagovat novými řešeními s cílem zajistit moderní potřeby současných i budoucích zákazníků. Jedním z řešení je přesměrovat prodej produktů do prostředí digitálního on-line prodeje. Tato forma nabídky a prodeje je ovšem aktuálně možná pouze pro jednodušší typy finančních produktů. Pro složitější bankovní a pojistné produkty je obtížně použitelná.

Novým přístupem, který se začíná prosazovat na bankovním a pojistném trhu, je princip peer-to-peer. Tento přístup je spojován se snižováním nákladů na provoz a současně s modifikovaným a transparentnějším obsahem finanční služby. Za tímto pojetím finančního byznysu je myšlenka návratu zpět ke kořenům vzájemnosti, umožňující zlevnění a zjednodušení služeb.

Příkladem úspěšného projektu tohoto typu je od října newyorská pojišťovna Lemonade. Její ambicí je nahradit byrokracii a konflikty v odvětví transparentností a moderními technologiemi a nabízet levnější řešení, zejména pro lidi ve složitějších finančních situacích. Vzájemnostní charakter je podtržen faktem, že prostředky nevyplacené na škodách jsou věnovány charitě. Pojišťovna používá speciální počítačové programy, jež s klientem uzavřou smlouvu a eventuálně vyplatí pojistné plnění.

V českých podmínkách by zjednodušení pojistných produktů přineslo možnost snižování podílu zprostředkovatelů. Ti představují relativně vysokou nákladovou položku, navíc mají tendenci se chovat autonomně.

Nabídka finančních služeb netradičního charakteru se již objevuje i na trzích domácí provenience. Budoucnost ukáže, zda získají stejnou oblibu, jakou již nyní mají v zahraničí.