V českém maloobchodu působí především velké zahraniční maloobchodní řetězce a zde určitá diskriminace českých potravin mnohdy patrná je. Tyto společnosti jsou především velmi tvrdými podnikateli, kterým jde v prvé řadě o zisk, takže vyjednávání o zařazení výrobků do sortimentu jsou často tvrdá a složitá.

Nejdůležitějším nástrojem tu je "cenový marketing" a je potřeba říci, že velmi značný podíl zejména základních potravin se tudíž prodává v cenových akcích. Ne každý dodavatel potravin dokáže těmto požadavkům čelit. Výsledkem pak je i to, že se na trh dostávají levnější potraviny z dovozu, a to často v nižší kvalitě, než v jaké jsou prodávány v zemích svého původu.