Drobní podnikatelé jsou pro každou ekonomiku zásadní. Například v České republice připadá na 1000 obyvatel 230 podnikatelů. Nemají snadný život, často pracují více než zaměstnanci velkých korporací a jejich mzdy bývají nesrovnatelně nižší. Drobní podnikatelé mají více svobody, ale méně jistot.

Řadu let působím jako konzultant pro specifický obor kadeřnických služeb a z vlastní zkušenosti vím, že problémem drobných podnikatelů často není přebujelá administrativa nebo EET, ale pochopení základních ekonomických pravidel, zejména pak schopnost vhodně nastavit ceny svých služeb.

Řízení salonu je časově náročná záležitost a každodenní operativa neumožňuje majitelům analyzovat procesy a ceny služeb. Často se tak cenami začnou zabývat až v okamžiku, kdy jim začne být podezřelé, že ačkoliv mají vysoké obraty, jejich zisk je minimální či salon vlastně dotují.

Majitelé salonů využívají obvykle metodu určování cen pomocí konkurence, kdy se podívají, za kolik poskytují své služby salony v okolí, a nastaví velmi podobné ceny. Problémem této metody ale je, že majitel neví, jaké náklady konkurenti ve skutečnosti mají. Kolik platí nájem, kolik platí svým zaměstnancům? To, co může být pro jednoho cesta k příjemným výdělkům, může být pro druhého cesta ke každoměsíční ztrátě.

Největší nákladovou položkou drobných podnikatelů bývají mzdy zaměstnanců, které se v případě kadeřnictví mohou vyšplhat k 50 procentům všech nákladů. Pro kadeřnický byznys je typické variabilní odměňování, přičemž fixní mzda zřídka překročí minimální mzdu.

Systém odměňování se liší salon od salonu, a je tedy poměrně obtížné ho kalkulovat do konečných cen služeb. Mzdové náklady jsou ale zásadní, protože zaměstnanci mohou z tržeb ukrojit podstatnou část. A pak je zde faktor času. Kadeřník má k dispozici jen omezený počet hodin, během kterých může denně pracovat a pokrývat své často nemalé fixní náklady. Cena služeb by toto měla zohledňovat v podobě alokovaných fixních nákladů dle časové náročnosti jednotlivých služeb.

Během školení však pravidelně zjišťuji, že málokterý salon skutečně ví, jaké jsou jeho hodinové náklady a jak je zohlednit v cenách služeb, i když samotné výpočty nejsou složité.

A dostáváme se k poslednímu velkému problému, kterým je schopnost najít sílu zdražit své služby. Kadeřnický byznys je velmi osobní a mezi kadeřníkem a klientem často vzniká pocit přátelství, který kadeřníkovi brání v tom, aby zdražoval. Ceny se tak nehýbou řadu let, přitom ceny všech vstupů meziročně rostou. I drobní podnikatelé si musí uvědomit, že existuje inflace, že žádat přiměřenou cenu za kvalitní služby je normální, a také to, že zvýšit cenu je často vzhledem k chybným úvodním propočtům nezbytné.

Práce v kadeřnictví není lehká, vyžaduje osobní empatii, řemeslnou zručnost, kterou je třeba náročnými školeními neustále oprašovat, komunikační dovednosti a schopnost stát na nohou 10 a více hodin denně. Řada kadeřníků to navíc dělá v podstatě zadarmo kvůli chybné cenotvorbě, která nezohledňuje faktory, jež zásadním způsobem ovlivňují profitabilitu jejich podnikání.