Kdyby státy (evropské nebo americké) měly možnost znehodnocovat své měny, čelili bychom zas krizi měnové a viděli bychom klasický řetězec devalvačních či deflačních politik, které by nakonec neprospěly nikomu.

Obě tyto zbraně hromadného ničení jsme si jak ve státech amerických, tak evropských (moudře) odepřeli - politik nad nimi (díky společné měně dolar a euro) nemá žádnou pravomoc. Monetární politika byla v tomto smyslu zcela depolitizována.