Ale zpět. Pokud tedy někdo nechce multi-kulti, a pohrdlivě jej označuje za příčinu všeho zla, pak co tedy chce: mono-kulti? A existuje monokulti-ismus? A když už tedy někdo je proti -ismům, jak často slýcháme, jako jazykovému útvaru, tak nutno podotknout, že i kapitalismus je -ismus.

Takže pozor, dotyčný tedy není proti -ismům, ale proti některým -ismům. Některým -ismům je tedy vyjadřována bezmezná důvěra (neslyšel jsem z Hradu jedinou výtku kapitalismu a že jich zřejmě řádku má) a je třeba chránit je ze všech sil, nedávno třeba konzervativismu (neb jsou ohrožovány ze všech stran, jinými -ismy, tu ekologismem, jindy homosexualismem). Jiné -ismy jsou zase cestou do pekel.

Monokultural-ismus je asi to, oč tu jde. Ale ono to není tak lehké, jak se zdá. Je kultura lidí z Horní-Dolní stejná jako kultura lidí z Dolní-Horní? V Dolní si myslí, že za všechny problémy Dolní mohou Horňáci, burani, a v Horní je zase všem jasné, že ty móresy Dolňáků, hňupů, jsou naprosto mimo, takže žádné Dolno-Horní multi-kulti. Prostě Vontové si tu budou hájit svá Stínadla od cizího vlivu, světa, kapitálu, a hlavně kultury. Všude kolem bude mocný val Rozdělovací třídy, ta bude od cizáků pečlivě chránit. Evropa Evropanům, Čechy Čechům, Praha Pražákům, Vinohrady Vinohraďákům a Stínadla Vontům. Opravdu chceme bílou Evropu?