Není pochyb, že současná situace kolem bankrotujících zemí je navýsost netriviální a že každé řešení bude nutně potřebovat koňskou dávku neobvyklosti, novosti a možná i bolesti. O nemožnosti (nebo nekonečné složitosti) varianty nechat zbankrotovat Řecko jsem psal v minulých dvou článcích. Nyní bych se chtěl zamyslet nad řešením možným.

Prozatím jsme měli štěstí, že země, které bankrotovaly, byly malými ekonomikami, a řešení tudíž mohlo být nesystémové a nesystematické. Proto jsme mohli zachránit již pěknou řádku zemí, aniž by se na fungování EU cokoli podstatného změnilo. Tento manévrovací prostor jsme vyčerpali - řešení příštího bankrotu již systematické bude muset být.