Podívejme se na protesty intelektuálů na Wall Street (tento článek píši jen pár ulic od finančního distriktu), které jsou bezprecedentní a je třeba je brát vážně. Nejedná se totiž v marxistickém pojetí o proletariát, který si chce polepšit a skuhrá na své nuzné podmínky, ale o mladé, vzdělané a většinou i dobře situované jedince. A vskutku, nejsou sami, jsou podporováni drtivou většinou myslitelů: jen namátkou, schválně si prohlédněte současné ekonomické bestsellery třeba na Amazonu: jsou to všechno knihy kritické ke kapitalismu, odvracející se od racionálních modelů, návraty ke slovům, jako je mýtus, iracionalita, nefunkčnost, kolaps, krize atd.

Tělo bez duše

Nyní není diskuse o tom, zda kapitalismus funguje nebo nefunguje, ale kde a za jakých podmínek. A ještě přesněji položená otázka: on totiž kapitalismus funguje, skutečnou otázkou je, zda funguje tak, jak bychom chtěli. Tedy zda produkuje výsledky, které jsou kompatibilní s naším etickým cítěním.