Jan Macháček napsal výstižnou polemiku k mému argumentu, že hlavní problém není krize monetární, ale dluhová. Jinými slovy: euro za krizi nemůže, není její příčinou, ale jen její obětí.

Nejprve - kde se zřejmě shodneme - ano, Evropa je napůl integrovaná a bojovalo by se nám s krizi lépe, pokud bychom byli "dointegrováni". Proto jsem v tomto smyslu evropským federalistou: Evropa potřebuje více, nikoli méně integrace.