Máme podporovat ekonomiku dluhem, nebo ne? V tom se zřejmě s komentátorem Janem Macháčkem neshodneme. Podle něj by bylo nebezpečné prudce zatáhnout za brzdu. Macháček si k tomu bere na pomoc citáty z Paula Krugmana. Tvrdí, že je potřeba do ekonomiky solit peníze (i půjčené), aby to hezky rostlo. Prý je nevědecké přestat používat deficity, neboť to může přinést víc zmaru než užitku.

Proč šetřit

Známý ekonom Robert Shiller odpovídá Krugmanovi (a tím i Macháčkovi), že úsporné programy nemají prokazatelně negativní dopad na ekonomiku, a uvádí příklady, kdy takové chování ekonomice pomohlo i v krátkém období. Koneckonců v tomto směru měl v Hospodářských novinách zajímavý postřeh ekonom Michal Valentík: kdyby prostřednictvím vládních výdajů bylo možné nastartovat ekonomický růst, bylo by Japonsko dnes hlavním hnacím motorem světového hospodářství. Ano, deficitní financování ekonomiky je berlička, která se smí používat jen ve výjimečných okamžicích. Západní civilizace si tuto berličku dopřávala i v dobách zdravých, a teď se divíme, že neumíme pořádně chodit.