Stejně je to zvláštní. Kdysi se vedly dalekosáhlé diskuse trh versus stát. Dnes je zřejmé, že jeden nedokáže existovat bez druhého. Jeden podporuje druhého jako dva na sobě závislí opilci, kteří se drží na nohou jen díky tomu, že se drží navzájem.

To, že by finanční trh v minulých letech bez státní pomoci zřejmě zkolaboval, přiznává dnes asi každý. Koneckonců dodnes se bojíme, že pokud se nechá padnout Řecko (tj. bez státní pomoci "trhům na pospas"), hrozí kolaps nevídaných rozměrů. Ono by totiž nepadlo jen Řecko a řecký trh, ale bez státních půjček by s ním padalo mnoho dalšího, včetně západních bankovních domů a financí dalších států. V dnešním světě nikdo nepadá sám.

Jenže ono to funguje i naopak - stát není schopen existovat bez trhů. Odeberte veřejným financím možnost půjčovat si na trzích - a je konec. A to neplatí jen v dobách současných, krizových, ale drtivá většina západních států nebyla po drtivou většinu let vůbec schopna bez půjček z trhů sestavit rozpočet.