Pro evropské intelektuály bývá obvyklé, že Ameriku hodnotí jako agresivní velmoc a sebe samotné naopak považují za obyvatele kontinentu mírumilovného. Do válek se moc nepouštíme, i Jugoslávii za nás musely řešit zejména USA, a rádi o věcech diskutujeme u všech možných kulatých stolů, než se rozhoupáme volky nebo spíše nevolky k akci. Toto srovnání je však nefér.

Nesrovnáváme totiž srovnatelné. Měli bychom se totiž s USA srovnávat z pozice, kdy Evropa byla supervelmoc a mohla si víceméně dovolit, co chtěla. A když byla Evropa supervelmoc, nechovala se z hlediska tohoto srovnání tak klidně a pokojně jako USA.