Existuje jen jeden rozdíl mezi svobodným a nesvobodným člověkem. Jeden chce, ale druhý musí. Za tuto svobodu jsme ochotni bojovat do poslední kapky krve. Přesto v denní mluvě tato slova až příliš jednoduše zaměňujeme.

Důraz na svobodu je jedním z hlavních výdobytků naší doby. Už se koneckonců po svobodě pojmenovávají i války (Enduring Freedom, tedy Trvalá svoboda, ale lze též přeložit jako Vydržet svobodu - možná je ten druhý smysl mnohem výstižnější, ale o tom více níže), a dokonce se v USA jednu dobu mluvilo i o hranolcích nikoli jako o French Fries, ale jako o Freedom Fries.