Co říci o době, která chce být stále více efektivní a produktivní? Co jiného, než že cítíme, že jsme neefektivní a málo produktivní? Co by asi psychoanalytik řekl pacientovi, kterému se neustále zdají sny o růstu? Že má nejspíš problém se svou velikostí, že se cítí malý. Freud by to jistě viděl ještě markantněji.

A co společnost, která chce být stále bohatší a bohatší? Neznamená to, že se cítíme kdesi uvnitř chudí? A co bychom si mysleli o národu, jenž neustále deklaruje svou víru v neviditelnou ruku trhu, která nás orchestruje a bezděky vede do prosperující budoucnosti?