Pro dnešní sloupek jsem se nechal inspirovat kultovním filmem 2001: Vesmírná odysea. Jak jsme si kdysi představovali, že bude vypadat současnost, tuší každý, kdo tento film viděl - a také jakou tragedií to vše skončí. Je to vždycky zajímavé, sledovat, co starší autoři čekali, že se stane, a co netušili. Technologicky jsme na tom jistě v mnohém dál, ale stroje nám ještě neožily. Ačkoli dnes už skoro jako živé vypadají.

Povstane nový Adam

Koneckonců i ekonomové se kdysi rádi zamýšleli nad tím, jak bude vypadat společnost v nedaleké budoucnosti a co a jak se změní. Například David Hume věřil, že "kdyby nás příroda obdařila přebytkem materiálních statků a každý by měl všeho dostatek, pak by bylo zřejmé, že v tomto blaženém stavu by kvetla každá ctnost". Na světě by zavládla spravedlnost a "soudcovství by nadále bylo zbytečné".

John Steward Mill, další z otců ekonomie, věřil, že "vzájemné udupávání, ničení, vytlačování se ostrými lokty a šlapání si na paty" je pouze syndromem přechodné doby. Až pomine toto období růstu, dosáhneme "ustáleného věku", kdy "už si nikdo nebude přát být bohatším".