Klíčovou charakteristikou kvalitního volebního systému je přímá zodpovědnost zvoleného zastupitele svým voličům. Z toho vychází můj návrh změny volebního systému, který počítá s 81 volebními obvody odpovídajícími obvodům senátním. V každém obvodu se volí dva poslanci. Politická strana může nominovat jednoho či dva kandidáty. Volič má dva plusové a jeden minusový hlas, který dává tomu, koho nechce mít ve sněmovně. V každém obvodě získají v jednokolové volbě mandát dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů.

Ani za extrémních předpokladů neplatí, že navržený volební systém by zvýhodňoval druhou největší stranu, jak nesprávně tvrdí politolog Karel Kouba v článku Revoluce à la Pinochet. V absurdním případě, kdyby všichni voliči volili slepě stranicky a nikdo nevolil zodpovědně konkrétní osobnosti, by tento systém účinkoval podobně jako jednokolový většinový systém britského typu, kdy vyhrává největší strana. V našem případě by získala v daném obvodu oba mandáty. Tato nejhorší varianta by však nastala pouze v prakticky nemožném případě nezodpovědnosti všech voličů, kdy by jim vůbec nezáleželo na tom, kdo je bude zastupovat.