Položte komukoliv ve svém okolí otázku, zda si myslí, že jazyková výbava je pro člověka důležitá, a zda ji řadí mezi nejvyšší priority vzdělávání. S velkou pravděpodobností se vám vždy dostane kladné odpovědi. Ostatně, položte stejnou otázku sami sobě a těžko si dokážete odpovědět záporně.

A nyní tutéž otázku položme kterémukoliv politikovi. Ochotně vsadím nemalou částku na to, že se bude jazykovou výbavou a jejím významem pro jedince, společnost, pracovní trh, kulturu a nevím co ještě doslova zaklínat a odkazovat na politický program své partaje, v němž se bude zcela jistě psát o tom, že vzdělávání je priorita a že "command of English" je nikoliv možnost, ale imperativ.