Posledních pět let je slovo krize jedním z nejpoužívanějších ekonomických výrazů. Problémy, jež odstartovaly na americkém trhu nemovitostí, se jako lavina celosvětově rozšířily a na své pouti napáchaly hodně škod, včetně ztrát mnoha pracovních míst a úspor občanů.

Mé pozvání přijet do Melbourne a diskutovat toto téma před kamerou přijal profesor Warwick McKibbin z Australské národní univerzity. Jako člen bankovní rady Australské centrální banky (do poloviny roku 2011) přímo spolurozhodoval o řešeních ekonomické krize (a nutno dodat, že Austrálie byla jedinou vysoko-příjmovou zemí, která se vyhnula recesi). Ale je i špičkovým akademickým ekonomem, jenž je spoluautorem vlivného Taylorova pravidla měnové politiky a jehož G-cubed model používá mnoho předních centrálních bank a mezinárodních institucí.

Ekonomix Jana Libicha

Mnoho lidí kritizuje ekonomii za odtržení od skutečného světa, za budování nerealistických modelů. V této rubrice se pokouším ukázat, že akademický výzkum může být velmi užitečný pro celou společnost, a to nejen rozhodování politiků a aplikovaných ekonomů, ale také ostatních občanů. Mým cílem je psát tak, aby i složité problémy byly pochopitelné pro každého čtenáře a zároveň zábavné. Budu přinášet různorodá zjištění ekonomického výzkumu, vysvětlovat jejich souvislost s reálnou ekonomikou, a předestírat, jak mohou mít pozitivní vliv na život každého z nás.

Rubriku Ekonomix najdete ZDE

V následujícím video-rozhovoru profesor McKibbin nabízí fascinující shrnutí nedávné krize. Nejprve pátrá po jejích příčinách. Jeho pouť vede od Asijské krize v období 1997-98, přes světovou nerovnováhu v tocích kapitálu způsobující salda běžných účtů i málo známé demografické faktory. Dotýká se dotcom bubliny a jejího prasknutí na začátku tohoto století i expanze centrálních bank podporující následnou bublinu na trhu aktiv.

Diskuze se dále týká problematické sekuritizace hypoték, role ratingových agentur, přílišného zadlužení, státních garancí a problému „příliš velká na bankrot” (too-big-to-fail).

Od příčin se pak posouváme k tomu, proč a jak se krize šířila jako epidemie z amerického trhu nemovitostí skrze finanční systémy až do reálných ekonomik, kde způsobila mimo jiné „existenční“ problémy mnoha bank, firem i států. Profesor McKibbin dále shrnuje reakce politiků a centrálních bankéřů na krizové události, a hodnotí jejich koordinaci a efektivitu. Zamýšlí se nad následky těchto opatření v budoucnosti, včetně pravděpodobnosti vysoké inflace či bankrotu veřejných financí. Také se dotkne problémů v Evropské měnové unii.

Z rozhovoru vyplyne několik poučení, které si z krize můžeme odnést. A to nejen ohledně potřebných reforem a regulace, ale také ohledně našeho jednání a budoucích rozhodnutí.

(Rozhovor je veden v angličtině. YouTube umožňuje zapnout automatické anglické titulky i jejich český překlad, ale bohužel jejich kvalita je nízká).