Současná vláda je údajně posledním kabinetem požívajícím privilegia libovolně nakládat se státními úředníky. Jasná, precizní a moderní pravidla mají osvětlit všechna zákoutí státní správy. Autoři nového služebního zákona se chtějí zasadit o nezávislost odborníků a zamezit otřesům ve státním aparátu po každých volbách.

Vývoj posledních událostí ale nasvědčuje tomu, že se aktuálně projednávaný návrh opět vrací na startovní čáru. Nicméně nejde jen o konkrétní návrh, jde o podstatu problému. Velká francouzská revoluce kdysi přinesla dělení na "zástupce lidu" (poslance) a "služebníky lidu" (úředníky). Na této dichotomii vznikly dva fundamentální principy vztahu politiky a administrativy. Jde o jejich zásadní oddělení a zároveň podřízení administrativy politice. Rozpor je zakotven již v podstatě státní služby a z logiky věci nemůže nikdy být odstraněn. To by však neměl být cíl, naopak, vychýlení může být velmi nebezpečné.