Je tomu již čtvrt století, co se Česká republika osvobodila od totalitního režimu a zařadila se zpět mezi demokratické státy. Svůj návrat do společenství zemí západní civilizace, které sdílejí principy osobní svobody, lidské důstojnosti a vlády práva, jsme potvrdili vstupem do Severoatlantické aliance a Evropské unie. Avšak dnešní složitější svět i vývoj v našem bezprostředním sousedství ukazuje, že autokratické režimy neztrácejí na síle a že populismus a extremismus nacházejí stále větší odezvu i v zemích střední Evropy.