„Pocit nebezpečí Rusové vždy asociovali se západem, respektive s Evropou. Odtamtud přišly dvě světové války, Napoleon a další evropští dobyvatelé. Koncem 20. století se pocity poněkud změnily, protože se do popředí dostaly hrozby přicházející z jihu (islámský fundamentalismus), z Afghánistánu nebo severního Kavkazu. V souvislosti s vývojem na Ukrajině se ovšem opět do popředí dostává západ. Rusko bylo zataženo do nové studené války s USA a západem. Pro Čínu, se kterou aktivně rozvíjíme strategické partnerství, je Rusko bezpečným týlem, o který Čína může opřít svou bezpečnost na asijském kontinentě.“