Zřídkakdy je k vidění něco tak odpudivého, ale přitom výsostně poučného jako rozhovor Martina Veselovského s islamofobem Konvičkou. Exhibice docenta Konvičky, pravděpodobně erudovaného odborníka na hmyz, by byla jen ubohá, kdybychom se věnovali rozboru faktických chyb, jichž se dopustil během exkurzů do ústavního práva či (ne)znalosti islámu, a jen nechutná, kdybychom se věnovali morální úrovni předložené „argumentace“.