Atentáty, ke kterým došlo 13. listopadu, zasáhly Paříž v samotném jejím srdci. I přes stále živou bolest je však více než kdy jindy důležité nadále žít jako doposud a společně jednat v souladu s našimi hodnotami a s respektem k vzájemným odlišnostem. Tváří v tvář barbarství není možná jiná odpověď než jednota a solidarita. Proto se francouzské předsednictví COP21 rozhodlo nezrušit pařížskou klimatickou konferenci začínající 30. listopadu. Tato volba byla schválena 147 hlavami států a předsedy vlád, kteří potvrdili svou účast. Jejich prostřednictvím se celý svět mobilizuje pro boj proti změně klimatu, připravuje naši budoucnost a prohlašuje svou víru v lidstvo.