To, co se včera stalo v Bruselu, se může stát kdykoliv kdekoliv jinde. Ano, i u nás. Ale byla by pitomost na to nalepit nálepku “imigranti” a “islám”. Jediná nálepka, která na to patří, je “radikalismus”.

To, co se stalo, má jen málo společného s islámem jako náboženstvím. Lépe řečeno: lidé, kteří takové činy dělají, jsou v první řadě radikální; to, že ke svojí radikalizaci použijí islám, je až podružné. Stejně tak by mohli použít křesťanství, buddhismus, nebo klidně komunismus, nebo nacionalismus, nebo lásku k přírodě, to je šumák… Problém není v tom, že někdo v něco věří, že někdo doufá v beztřídní společnost, že někdo cítí silnou sounáležitost s národem, ale v tom, když je radikální.