Pokud Andrej Babiš tvrdí, že Agrofert potřeboval půjčit v roce 2012 peníze, a proto vydal v tomto roce (tři dny před ukončením účinnosti zákona) dluhopisy, proč je tedy již v roce 2012 nekoupil, aby se tak peníze do Agrofertu ještě v tomtéž roce dostaly?

Koupil je až za rok, resp. část dluhopisů až za dva. Emise dluhopisů k 28. 12. 2012 tak byla zcela zbytečná a jeví se logicky jako účelová, neboť dluhopisy v roce 2012 nebyly vydány za účelem získat "dlouhé peníze", jak tvrdí ministr financí (žádné peníze do Agrofertu v roce 2012 nepřišly), ale evidentně pouze za účelem čerpání výhody v podobě nulové daně z úroků z korunových dluhopisů.

Takový postup nazývá finanční správa "obcházením zákona", v rozsudcích Nejvyššího správního soudu jsou pak podobné účelové situace označovány pojmem "zneužití práva". Jedná se o situace, kdy všechny transakce jsou v souladu se zákonem, avšak tyto transakce byly uskutečněny pouze proto, aby z nich plynula daňová úspora, a nemají žádný jiný ekonomický či racionální účel.

Nejsem příznivcem doměřování daní právě z titulu zneužití práva, ale finanční správa sama na různé případy, které nepovažuje za racionální ekonomický postup, začíná tento institut aplikovat, proto by měl být její přístup rovný ke všem subjektům a ve stejném duchu by měly být posuzovány i dluhopisy Andreje Babiše.

Ve věci prokazování příjmů, které Andrej Babiš obdržel od roku 1993 a které zveřejnil, se objevují další otazníky, které je nutno odstranit. Z čeho a za kolik Andrej Babiš koupil akcie Agrofertu? Protože od začátku jediným akcionářem Agrofertu nebyl (tím byl dříve slovenský Petrimex a později i švýcarská schránková firma O.F.I. a Ameropa). Proč Andrej Babiš prodal v roce 2010 společnosti RAPACES GROUP s.r.o. 20 % akcií firmy PROFROST pouze za 20 400 000 Kč, když těsně předtím, vycházeje ze znaleckého posudku na celkovou cenu této společnosti 659 336 000 Kč, prodal 80 % akcií této společnosti Agrofertu za cenu 527 468 800 Kč?

Odpověď je jednoduchá, všechny úkony byly opět účelové, avšak při těchto operacích byl již ze strany Andreje Babiše porušen zákon.

Prodej 80 % akcií firmy PROFROST do Agrofertu byl totiž pro Andreje Babiše osvobozen, protože tyto akcie vlastnil více než šest měsíců (nutno vycházet z právní úpravy platné pro rok 2006, kdy společnost vznikla), takže si je mohl dovolit prodat právě za částku 527 468 800 Kč, prodej těchto akcií do společnosti RAPACES GROUP však Andrej Babiš osvobozený neměl, protože akcií v nominální hodnotě 20 000 000 Kč nabyl teprve v roce 2010.

Akcie, které podléhaly zdanění, tak Andrej Babiš neprodal za cenu znaleckého posudku, ale za cenu, za kterou je získal, aby nemusel platit ani korunu na dani z příjmů, přitom dle ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů musí být takový prodej mezi propojenými osobami realizován za cenu obvyklou. Takovou cenou těchto akcií byla pouze cena ve výši určené znaleckým posudkem připadající na 20 % akcií v částce 131 867 200 Kč, což představuje oproti ceně, za kterou Andrej Babiš akcie skutečně prodal (20 400 000 Kč), neoprávněné snížení základu daně o částku 111 467 200 Kč.

Stát byl tak neodvedením daně z příjmů ve výši 16 720 080 Kč ze strany Andreje Babiše hrubě poškozen. Aplikace ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů je ze strany finanční správy naprosto běžným postupem, kdy na základě tohoto ustanovení doměřuje poplatníkům neoprávněně zkrácené příjmy nebo neoprávněně navýšené výdaje.