Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek se ohradil proti hlavnímu článku Hospodářských novin na titulní straně s titulkem "Zaorálek: Omezme volný pohyb v unii". Ministr v rozhovoru skutečně neřekl větu "Omezme volný pohyb v unii", ale hovořil o omezení volného pohybu pracovních sil.

Volný pohyb občanů členských zemí EU v redakci Hospodářských novin chápeme tak, že je složen z volného cestování přes hranice a volného pohybu za prací. Omezení či regulaci volného pohybu za prací jsme chápali jako částečné omezení volného pohybu občanů EU a použili titulek, který vyšel včera na titulní straně HN. Pokud to v někom vyvolalo dojem, že by se měly obnovit hraniční kontroly, tak se za to ministrovi zahraničí Lubomíru Zaorálkovi i čtenářům omlouváme.

Redaktoři Hospodářských novin se s ministrem zahraničí Lubomírem Zaorálkem sešli minulý týden a během rozhovoru mu položili několik otázek, které se týkaly brexitu a jeho příčin. V této souvislosti ministr hovořil o tom, že jedním z důvodů, proč Britové hlasovali pro odchod z EU, byla touha mít stát, který musí mít právo kontrolovat množství lidí přicházejících na jeho území. "Když k vám přijdou dva miliony lidí z Východu, kteří vám berou práci a řadu dalších věcí, tisíckrát můžete vlastní občany přesvědčovat, ať si na to zvyknou. Oni to nevezmou, protože jste to prostě přepískli a neřekli jim pravdu."

Na následnou otázku "Takže volný pohyb osob musí mít určitá omezení?" ministr reagoval: "My sice mluvíme o tom, že musíme respektovat volnost pohybu a další věci, kvůli kterým se budeme chtít obrazně řečeno ukřižovat, ale výsledek bude ten, že se kvůli těmto našim zásadám může Evropská unie rozpadat. Britové nám jasně řekli, že prostě nesouhlasí s tím, aby neměli kontrolu nad tím, když jim přijdou dva miliony lidí. A co řeknou občané, je klíčové." Ministr hovořil o volném pohybu pracovních sil a z jeho odpovědí vyplynulo, že v zájmu udržení EU podporuje myšlenku pracovní trh omezit nebo − jak říká − regulovat.

To potvrzuje i v dnešní reakci. "Poukazoval jsem na to, že musíme rozumně regulovat pohyb pracovní síly, bojovat proti politice levné práce. Volný pohyb osob je základem EU, musíme se ale zamyslet, jak regulovat pracovní trh, jak bojovat proti sociálnímu dumpingu, aby jednotný trh nešel proti občanům EU."