Rozdělení příjmů uvnitř jednotlivých zemí není rovné a nikdy nebude. Velké příjmové nerovnosti však mohou mít neblahé důsledky. Jak ukazují výsledky tohoto ýzkumu, extrémní příjmové nerovnosti nejsou dobré pro ekonomický růstsociální mobiliturozvoj dětípolitické instituce nebo inovace.