Príjmová nerovnosť znepokojuje ako ekonómov, tak i verejnosť a politikov. Treba sa však mať na pozore pred nepremyslenou politikou, ktorá by bola horším liekom než choroba samotná.

Na rozdiel od globálnej nerovnosti, ktorá klesá vďaka rapídnemu rastu príjmov v rozvojovom svete, nerovnosť v rámci jednotlivých rozvinutých krajín rastie. Medzi rokmi 1997 a 2007 stúpol podiel príjmov najbohatšieho 1 percenta amerických domácností o 13,5 percentného bodu, a obdobný trend je vidno aj v Európe. Dokonca i v rovnostárskom Švédsku, ktoré vykazuje nižšiu mieru príjmovej nerovnosti, táto narástla o štvrtinu v priebehu jedinej generácie.