Libertarián nemůže navrhovat nic jiného než fundamentální návrat k myšlence jasně vymezeného a maximálně svobodného trhu. Dlouhodobě proto navrhuji:

1) Taxativně vymezit, které podniky jsou pro stát „too important to fail“ a vyžadují proto apriorní ochranu před ekonomickými potížemi, či dokonce bankrotem. Každý takový podnik (například ČEZ) pak nemilosrdně: rozdělit na bankrotovatelné jednotky nebo znárodnit s tím, že management bude nadále pobírat mzdu na úrovni ministerských úředníků.