Můj letitý návrh má dva body: (a) zrušení mandatorní povahy veřejných výdajů s tím, že o každém výdaji by se rozhodovalo pro každý rozpočtový rok zvlášť, a (b) zavedení progresivní majority, která by pro rostoucí deficit státního rozpočtu požadovala příslušně rostoucí kvalifikovanou většinu poslanců.

Z čistě technického hlediska tedy tento návrh není čistým automatizmem typu tzv. Lazearova pravidla, případně jiné z metod, které má asi na mysli Reza Moghadam.