Žádné čistě ekonomické události hodné zaznamenání mě nenapadají. Trochu jinak je tomu z politicko-ekonomického hlediska, kdy je naopak historicky významné, že právě tento rok se uzavřelo čtvrt století procesů generovaných dvěma vzájemně souvisejícími jevy – rozpadem sovětského impéria a prudkým nástupem informačních a komunikačních technologií.

Výsledkem je především zapouzdření Západu v nových hranicích a naprostý rozvrat v podstatné části světa v těsné blízkosti těchto hranic – počínaje Ukrajinou a konče přinejmenším Libyí. Cenou za naši nově získanou svobodu je tak nárůst subjektů s nimiž se nedá, či dokonce nesmí obchodovat, například proto, že jsou to státní útvary, které žádnými státy nejsou.

Souvisejícím výsledkem je intelektuální a personální vyprázdnění společenského prostoru, kdy s odchodem hrdinů jednotné Evropy a transformace reálného socialismu nastoupila garnitura byrokratů, kteří nám jsou schopni nabídnout ještě tak vyšší ochranu před alergeny a nižší korupci. Novinkou pak má být odpolitizování státu a jeho řízení jako firmy, ovšem takové, která nemůže zbankrotovat.

Tato byrokratická ochrana všech před všemi samozřejmě vede k útlumu technologické tvořivosti. Obávám se, že dnes by už zavedení mobilních telefonů nikdo nepovolil, například proto, že ruší ohrožené druhy hmyzu.