Přední vědci, akademici či podnikatelé měli několika argumenty zdůvodnit svou volbu. Redakce IHNED.cz oslovila představitele nejrůznějších oborů napříč společností. Převládá názor, že by se měl prezidentem stát Karel Schwarzenberg, Jiří Dienstbier či Zuzana Roithová, několik z oslovených uvedlo také Táňu Fischerovou. Karla Schwarzenberga budou volit zejména někteří umělci, Jiřího Dienstbiera naopak někteří akademici.

Nikdo z oslovených nedoporučil volbu Jany Bobošíkové, Miloše Zemana bude z oslovených volit pouze Jan Světlík, generální ředitel Vítkovic.

Níže si můžete projít odpovědi všech oslovených na otázku: Koho a proč volit za prezidenta?Jiří Zlatuška, vysokoškolský učitel

Jiří Dienstbier

Z kandidátů schopných postoupit do druhého kola (a hlas pro outsidery jen více favorizuje duo Zeman + Fischer) považuji Jiřího Dienstbiera zcela jednoznačně za nejlepší volbu. Je schopen pomoci nemocnému politickému prostředí. Je příslibem politika schopného ukázat, že politické kompromisy nemusí znamenat popření všech hodnot obyčejné slušnosti, že s veřejností lze komunikovat bez demagogie nebo lží a že přízeň mohou získávat i osobnosti s názorem, který může českou společnost posouvat vpřed. Byl by to prezident, za kterého bychom se - na rozdíl od toho současného - rozhodně nemuseli stydět.

 


 

Milena Černá, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Karel Schwarzenberg

Nejprve bylo kandidátů moc. Pak se objevilo moc informací. Nakonec jsme si to ujasnili: potřebujeme prezidenta, který má živý zájem o českou zem v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Uvážlivého člověka, který nebude usilovat, aby byl originální za každou cenu, nýbrž aby byl prospěšný veřejnosti. To, že volba padá na Karla Schwarzenberga, představuje volání po zachování tradičních hodnot. Včetně lidských práv a svobod pro všechny. A taky konečně trochu humoru!


Radkin Honzák, psychiatr

Karel Schwarzenberg

Má čistou minulost, je proevropský v rozumné míře, umí jazyky, česky se vyjadřuje věcně, jasně a srozumitelně, řeč jeho je ano, ano, ne, ne, rozeznává podstatné od nepodstatného. Orientuje se v diplomatickém světě a je tam známý. Úřad vnímá jako službu. Věřím, že je čestný a že má pevný charakter. Nikomu nepodlézá, nejen proto, že to nemá zapotřebí, ale proto, že takový je. Má smysl pro humor a současně přirozenou noblesu. Kvalitně předstírá spánek. Pro naši zemi udělal mnoho dobrého a může udělat víc. Lidé z jeho fanklubu jsou mi názorově velmi blízcí.


Jiří Grygar, astronom

Zuzana Roithová

Především naléhavě doporučuji, aby každý, kdo má volební právo, šel volit. Poprvé totiž nemusíme volit celé stranické kandidátky, ale osobnosti, které se dostatečně a různorodě profilovaly, abychom si mohli vybrat. Pro mne je ten výběr lehký: Dr. Zuzana Roithová byla manažerka a je zkušená politička s čistým štítem a plně kompetentní; není zavázána žádným finančním skupinám či lobbistům. Naopak nedoporučuji volit kandidáty, kteří si řekli o podporu komunistické strany, resp. kandidáty s tajemnými sponzory v pozadí, národovecké euroskeptiky a žoviální populisty.


Helena Illnerová, biochemička

Karel Schwarzenberg

Naše země potřebuje presidenta moudrého a zkušeného, s lidským kreditem doma a respektem a kontakty v zahraničí. Presidenta vlastence a demokrata, který již svůj vztah k ní i k lidským právům mnohokrát prokázal na domácí i zahraniční půdě. Presidenta se smyslem pro humor, který rád zajde s občany na pivo a říká věci otevřeně, tak, jak jsou. A nakonec presidenta harmonického, který bude společnost sjednocovat k dobru nás všech, a ne rozdělovat. Jsem přesvědčena, že takovýmto presidentem by byl Karel Schwarzenberg.


Tomáš Richter, advokát

Vladimír Franz

– protože, jak správně napsal Douglas Adams, úkolem prezidenta není moc vykonávat, ale odvracet od ní pozornost. A v této roli bude pan Franz nepochybně ještě úspěšnější než pan Klaus, jakkoli předstihnout jej nebude vůbec nic snadného.


Iva Holmerová, gerontoložka

Jan Fischer

Jen si vzpomeňme: nastoupil jako premiér v době zpackaného českého předsednictví a pádu vlády, kdy se jedna i druhá strana sporu předháněly v siláctví, malostech, aroganci a pohrdání normálními lidmi. Situaci tehdy překvapivě zvládal: slušností, vstřícností, respektem vůči ostatním, schopností naslouchat, ale také znalostmi, přehledem a schopností rozvážně rozhodovat. Nepotřebuje právě dnes naše země tyhle vlastnosti? Místo hrozící ostudy jsme nakonec byli za „předsednictví“ pochváleni.

Manželka Jana Fischera paní Dana v průběhu té doby pomáhala, kde mohla, nenápadně a neokázale. Zajímala se a pomáhala i těm pro charitu „neatraktivním skupinám“, o které se málokdo u nás zajímá, a snažila se pomoci zlepšení a změně systému péče a podpory lidí s demencí, nesoběstačných, geriatrických pacientů. Tato její iniciativa neskončila s premiérským mandátem, ale pokračuje do současné doby.


Stanislav Bernard, podnikatel

Karel Schwarzenberg

Asi budu volit Karla Schwarzenberga, protože mi je sympatický a vyzařuje z něj jakási moudrost. Taky jsou tam lidi, jako je Přemysl Sobotka, jenomže on je dost neviditelný.


Jiří Boudník, architekt

Karel Schwarzenberg

Zakladatel Karlovy Univerzity Karel IV. je 19xpraděd současného kandidáta na prezidenta. Co kdyby po 20 generacích zas usedl na Hrad Karel? Jeho 15xpradědem je i saský vévoda Jiří, vnuk Jiříka z Poděbrad. Karel Schwarzenberg je tedy potomek nejen Karla IV., ale i Jiříka, posledního ryze českého krále zvoleného českými stavy. Máme možnost volit potomka našich králů. Když po revoluci vraceli Jiříkovy ostatky zpět do chrámu svatého Víta, Karel tam doprovázel pana prezidenta Havla. Jeden z přítomných se ho zeptal, co tam pohledává, načež mu odpověděl "Já jsem tu za rodinu!"  Já jsem tu za Karla!


Jan Světlík, předseda představenstva a generální ředitel Vítkovice holding, a.s.

Miloš Zeman

Budu volit Miloše Zemana, kterého osobně roky znám a kterému důvěřuji. Vnímá ekonomické problémy naší země a nebude blokovat zákony, které podpoří rozvoj. Na druhé straně jasně říká, že nemíní podepsat zákony, které zhoršují budoucnost nás všech, ať už podniků nebo jednotlivých občanů, dalšími administrativními nesmysly, skrytými poplatky nebo experimenty typu snižování peněz na školství a vědu. Věřím, že by mohl být prezidentem, který bude pokračovat v dobře nastavené tradici zahraničních cest prezidenta Klause, který vždy pamatoval na podnikatele jako součást svých misí.


Ondřej Fryc, spoluzakladatel Mall.cz

Karel Schwarzenberg

podporuji Karla Schwarzenberga - má styl a úroveň. Pan Fischer je v zajetí stylizace a nemá žádné charisma. Pan Zeman má charismatu spoustu, ale jeho východňárská politika se mi nelíbí. Karel je prostě jedinej hajnej, kterej toho prezidenta dělat může :-)

 


Jan Pirk, kardiolog

Jan Fischer

Je to jediný nestranický kandidát s dostatečnými zkušenostmi z vysoké politiky. Osvědčil se jako předseda vlády i ve vysoké funkci v Evropské bance pro rozvoj. I z této pozice má jistě v Evropě dobré kontakty. A vláda pod jeho vedením nikdy nebyla spojována s žádnými korupčními skandály. Poté, co skončil ve vysoké politice, dokázal se zařadit do normálního života, a proto má pochopení pro denní starosti nás řadových občanů a je schopen za jejich řešení bojovat.


Zdeněk Kudrna, ekonom

Jiří Karel Antizeman

Fischer je nepřesvědčivý a Zemanovo bratrstvo kočičí pracky zase nebezpečné. Nicméně v prvním kole se dá volit podle standardních levo-pravých preferencí, buď Jiří Dienstbier, nebo Karel Schwarzenberg, zatímco v druhém kole pak proti Zemanovi. Ostatní kandidáti jen tříští hlasy, byť někteří jsou zajímavým zpestřením kampaně. Vzhledem k omezeným pravomocem prezidenta mi politický program nepřijde důležitý. Úspěchem bude, když zvolíme někoho, kdo se nesníží k okatému kupčení s politickým vlivem či milostmi a amnestiemi ve prospěch kamarádů a sponzorů.


Miloš Doležal, spisovatel a redaktor Českého rozhlasu

Karel Schwarzenberg

Pro mravní integritu, žité Evropanství i jako hráz proti možnému zemanovsko-klausovskému paktu, který se již v minulosti projevil odpornou technologií moci, a vplížit se či spíš, jak bumerang vrátit, se může znovu (i s otevřením dvěří směrem na východ). Jeví se mi proto důležité jít tentokrát k volbám. 


Daniel Münich, ekonom, CERGE-EI

Karel Schwarzenberg

Jako jediný z prezidentských kandidátů splňuje klíčové požadavky na tak významnou funkci. Karel Schwarzenberg je důvěryhodná osobnost, která si nezadala s komunistickou ideologií, osobnost, která republice nebude dělat ostudu ani doma, ani v zahraničí, osobnost, která bude společnost spíše spojovat než rozdělovat a od které lze navíc očekávat tolik potřebnou úctu k naší ústavě. A trochu odlehčeně: Václavů už jsme měli na Pražském hradě v historii mnoho a Karla zatím jediného. Karel byl přitom asi nejlepší ze všech, tak proč to po staletích nezopakovat.


Jiří Šimáně, majitel společnosti Unimex Group, spoluvlastník Travel Service

Zuzana Roithová

Nejlepší, nejdůvěryhodnější.


Tomáš Cikán, zakladatel a spolumajitel Eso Travel

Karel Schwarzenberg

Myslím si, že tato osoba je nejvýraznější osobností ze všech prezidentských kandidátů. Chovám k tomuto muži velkou úctu.


Stanislav Komárek, biolog a filozof

Karel Schwarzenberg

Z kandidátů je zdaleka nejzkušenější v evropské politice, dobře jazykově vybavený, seriózní, nezatížený minulostí, reprezentativní a vtipný. Na rozdíl od některých jiných kandidátů se jeho usednutí do nejvyššího úřadu republiky není třeba bát - doba, kdy se toto musí připomínat, je sice smutná, ale bohužel je zde. Přímá volba prezidenta si od občanů žádá mnohem více odpovědnosti než dřívější stav a prezident je viditelnou reprezentací povahy celé společnosti, čímsi jako květem na rostlině. I blín kvete, ale každý se mu pak vyhýbá.


Michal Horáček, spisovatel a producent

Zuzana Roithová

Je to především osobnost se silným životním příběhem; neznám mnoho lidí, kteří by se díky vlastní píli a víře dokázali dostat ze samého sociálního dna ke dvěma akademickým titulům a významným pozicím. Má naprosto nekomunistickou minulost. Dokázala, že umí řídit i složitou organizaci ve velmi složitém čase (Vinohradskou nemocnici). Projevila kritické pochopení evropského politického prostoru, jako europoslankyně odvedla doslova nesmírnou práci. Má silné sociální cítění. A v neposlední řadě: je to žena. Myslím, že nastal čas mít v čele státu dámu v každém smyslu toho slova. Dám jí svůj hlas s nejupřímnějším přesvědčením.


https://admin.ihned.cz/attachment.php/430/41581430/w2b90qhg3RJW4rEp1vluKVCDOHU58xmn/web-OREZ-Petr_Hampl.png 

Petr Hampl, podnikatel a blogger

Nepůjdu volit

 Mezi čtyřmi „favority“ není ani jeden, jehož zvolení by neznamenalo národní tragédii. Od každého z nich můžeme čekat takové vedení centrální banky, které dorazí českou ekonomiku a připraví o práci další minimálně milion lidí. Od každého z nich můžeme čekat, že je to ani v nejmenším nebude trápit. Od každého z nich můžeme čekat likvidaci zbytků demokracie, zavedení okupační správy a „řeckou cestu“. Dokázal bych najít přijatelného kandidáta na chvostu, ale nechci odměňovat amatérismus, neschopnost vést účinnou kampaň a neochotu tvořit aliance.


Olga Sommerová, dokumentaristka

Zuzana Roithová

Je zkušenou političkou s čistou minulostí. Je rozumná, má na paměti blaho vlasti. Není ješitná, neusiluje o moc a peníze. Volím ženu, věřím v její srdce, ve kterém sídlí svědomí a statečnost. Všichni prezidenti naší země s výjimkou Masaryka a Havla totiž nebyli ani čestní, ani stateční.


Markéta Hejkalová, spisovatelka

Karel Schwarzenberg

Budu volit Karla Schwarzenberga, protože se ze všech kandidátů nejvíc blíží mé představě dobrého prezidenta: myslím, že je to chytrý a slušný člověk, jeho hlas má svou váhu u nás i jinde v Evropě, díky mnoha okolnostem nemá potřebu před nikým poklonkovat, bylo by velmi obtížné ho zkorumpovat, pokud vím, tak nikdy nebyl členem komunistické ani jiné totalitní strany... Nebylo to ale úplně lehké rozhodování. Přemýšlela jsem i o Zuzaně Roithové nebo Přemyslu Sobotkovi - ale vyhrát může jenom jeden a hlas mám taky jenom jeden, tak nechci, aby propadl.

Zatím jste si přečetli 40 % textu. Pokračování je k dispozici pouze pro platící čtenáře.

Předplatitelé mají i řadu dalších výhod: nezobrazují se jim reklamy, mohou odemknout obsah kamarádům nebo prohlížet archiv.

Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru