Ekonomix Jana Libicha

Mnoho lidí kritizuje ekonomii za odtržení od skutečného světa, za budování nerealistických modelů. V této rubrice se pokouším ukázat, že akademický výzkum může být velmi užitečný pro celou společnost, a to nejen rozhodování politiků a aplikovaných ekonomů, ale také ostatních občanů. Mým cílem je psát tak, aby i složité problémy byly pochopitelné pro každého čtenáře a zároveň zábavné. Budu přinášet různorodá zjištění ekonomického výzkumu, vysvětlovat jejich souvislost s reálnou ekonomikou, a předestírat, jak mohou mít pozitivní vliv na život každého z nás.

Rubriku Ekonomix najdete ZDE

Ekonomové často hořekují, že jim politici dostatečně nenaslouchají, a že jsou proto mnohá ekonomicko-politická opatření nedomyšlená. Jen málo z nich však má odvahu (a lokty) vzít věci do vlastních rukou a vstoupit do vrcholové politiky. Přijměte pozvání ke sledování mého videorozhovoru z jednou z těchto světlých výjimek.

Po ukončení doktorátu na Harvardu působil Andrew Leigh jako profesor na Australské národní univerzitě, a za svou výzkumnou činnost byl australskou ekonomickou společností v roce 2011 vyhlášen nejlepším australským ekonomem do čtyřiceti let. Posléze se stal poslancem parlamentu a v této nové roli přijal mé pozvání k video-rozhovoru. Povídali jsme si o tom, jak akademický výzkum může přispět ke zlepšení různých opatření a zákonů - a tudíž našich životů.

Dozvíte se například o trendu v kvalitě učitelů základních a středních škol, a jak tato souvisí s jejich platem a s výsledky studentů. Diskuze se pak dotýká vysokého školství, např. důvodů výrazně vyššího platu většiny absolventů oproti těm ze středoškolským vzděláním. Z této diskuze vyplývají jak argumenty pro státní dotace vysokých škol, tak i argumenty proti těmto dotacím.

Dalším tématem rozhovoru jsou některá vládní opatření, jenž i přes dobrý úmysl mají negativní dopady. Je to buď kvůli jejich nesprávnému designu nebo neadekvátnímu načasování. Jedna ze studií profesora Leigh (s kolegou Joshuou Gansem) např. mapovala zavedení porodného v Austrálii od 1.7. 2004. Ukázala, že více než 1 000 porodů císařským řezem a použitím indukce bylo „odloženo“, aby rodiče dosáhli na porodné (z toho čtvrtina byla posunuta o více než týden). Následující graf ukazuje počet narozených dětí v období před a po zavedení porodného, a první den platby – indikován svislou čárou - zaznamenal největší počet porodů v Austrálii za posledních třicet let.

Bude zajímavé sledovat současný vývoj, protože politické špičky strany, za níž je Andrew Leigh poslancem, není navrhují porodné radikálně snížit, a opět skokově. To by mohlo mít ještě mnohem fatálnější dopady, protože by mohlo docházet k uspíšení porodů a nárůstu počtu „nedonošených“ dětí.

Rozhovor se dále týká demografického trendu stárnoucí populace a jeho následkům na rozpočet a státní dluh. Poté je diskutován vliv zákonné minimální mzdy na nezaměstnanost. Ve své studii z roku 2007 Andrew Leigh ukazuje, že typický australský pracovník pobírající stanovenou minimální mzdu je ze středně-příjmové domácnosti, nikoli z nízko-příjmové. A proto se podle některých simulací může zákonná minimální mzda minout účinkem a vést k větší nerovnoměrnosti příjmů v populaci.

Další část rozhovoru rozebírá výsledky výzkumu ohledně předpovídání výsledků voleb. Ukazuje se totiž, že předpovědi odvozené ze sázkových trhů jsou přesnější než předpovědi na základě průzkumů veřejného mínění. Jednou z implikací je, že díky své schopnosti agregovat informace by se prognózovací trhy („prediction markets“) měly mnohem více využívat, a to nejen v politice, ale i v jiných oblastech (některé firmy či vládní organizace je již využívají).

Posledním tématem je studie Andrew Leigh ukazující, že „pravděpodobnost rozvodu je nižší u rodičů, kteří mají jednoho syna a dceru, než u rodičů se dvěmi dětmi stejného pohlaví“. A jako doklad toho, že ani ekonomicko-politické elity nejsou všemocné, se na závěr rozhovoru dozvíme, že pan poslanec čeká s manželkou již třetího kluka...

(Rozhovor je veden v angličtině. YouTube umožňuje zapnout automatické anglické titulky i jejich český překlad, ale jejich kvalita je bohužel nízká).

Související

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, producenta Jakuba Horáka a dalších.