Vážený pane šéfredaktore Tomášku,

v pátek uveřejnil portál Aktuálně.cz článek redaktora Economia Radka Nohla a tento podle mého názoru značně tendenční až bulvární článek, který bylo možné vidět téměř po celý den jako hlavní zprávu na Vašem portálu, jak se domnívám, poškodil mé dobré jméno a rovněž dobré jméno společnosti European Leadership and Academic Institute, již jsem v roce 2010 založil.

Mám vážné důvody se obávat, že primárním účelem článku bylo poškodit aktivity mého institutu, a to pouze v rámci vyjadřování osobních antipatií Unie obhájců a České advokátní komory ministru Pelikánovi - aktérů, kteří s mým institutem či mnou osobně nemají nic společného. Váš článek svou rétorikou a uvedením nepřesných informací vytržených z kontextu pošpinil skvělou práci institutu, jehož aktivity jsou naprosto transparentní a neutrální a jenž dlouhodobě přispívá k rozvoji České republiky.

Od založení ELAI pečlivě dbáme také na naprostou finanční nezávislost a politickou neutrálnost. Nikdy jsme neplatili hostům Diskuzních večeří za účast (což článek implikuje), ani nezískali finance za účast od ministrů. Nikomu jsme neposkytovali lživé informace. Jsme hrdí na to, že na rozdíl od jiných diskuzních platforem nepojímáme naše Diskuzní večeře s předními osobnostmi ČR jako elitní uzavřenou klubovou záležitost financovanou členy platícími vysoké poplatky za členství za účelem setkání s vlivnými osobnostmi či výhradně velkými sponzory. Všichni hosté našich Diskuzních setkání byli spokojeni s jejich průběhem a vyjadřovali mi vděčnost, že organizujeme takové události. Byli jsme rádi, že odvádíme profesionální práci, která dlouhodobě přispívá k rozvoji naší země.

 Zde předkládám seznam konkrétních námitek k Vámi zveřejněnému článku:

 1. Není pravdou, že jsem ministrům zatajoval, že jsou diskuzní setkání zpoplatněná. Ministry jsem oslovoval pouze a jedině formou oficiálního dopisu zaslaného na příslušné ministerstvo (dohledatelném na každém sekretariátu), ve kterém jsou zváni k účasti na našem diskuzním fóru. Nikdy jsem v dopisech neuváděl, že události jsou bezplatné. Ze strany žádného ministerstva nebyla položena otázka na způsob financování našich diskuzních setkání. Jde o naprosto běžnou praxi, jak jistě velmi dobře víte. Politici u nás i v zahraničí chodí denně na řadu konferencí, veletrhů, výstav, diskuzních fór, a to buď s placenou účastí, nebo účastí hrazenou z členských příspěvků či přímo sponzory. Je samozřejmé, že pokud zavolá novinář Aktuálně.cz ministrovi a „přitlačí ho ke zdi“ dotazem, zda věděl, že byla nějaká akce (kterou si pravděpodobně v množství akcí, jichž se účastní, už ani nepamatuje) zpoplatněná, dotyčný řekne, že ne. Vytrhnout tento fakt z kontextu a udělat z něj bulvární zprávu takového rozsahu, jako se to povedlo panu redaktorovi, je naprosto absurdní a moji firmu před očima veřejnosti i před politickou reprezentací znatelně poškozuje.
 2. Další důkaz tendenčního charakteru článku, který jste publikovali, je fakt, že opomíjí jiné obdobné události (hrazené samotnými účastníky, sponzory či ze členských poplatků), jež pořádá celá řada jiných organizací, než je ta naše. Zde bych rád vypíchl jednu konkrétní, a to právě mediální dům Economia, které pořádá obdobná setkání v rámci svého Fóra Hospodářských novin a Economia events. Ještě více zarážející je fakt, že se ve článku útočí na účast ministra Pelikána na diskuzi organizované  ELAI, ale to že jste vy – tedy Fórum Hospodářských novin – pořádali obdobnou událost s ministrem Pelikánem dne 7. dubna v pražském hotelu The Grand Mark Prague (odkaz zde), se v článku neobjevuje.

Pro ilustraci uvádím celou řadu dalších subjektů, které pořádají obdobná setkávání s vrcholnými českými politiky a dalšími osobnostmi, což je, znovu podotýkám, naprosto běžná a legitimní praxe jak u nás, tak i v zahraničí.

 • Top Vision, v rámci SME Forum dne 26. května se můžete za cenu 5 900 + DPH setkat a diskutovat s ministrem financí Andrejem Babišem, generálním ředitelem Generálního finančního ředitelství Martinem Janečkem a dalšími zástupci Ministerstva financí ČR či Komory daňových poradců ČR (odkaz zde)
 • Americká obchodní komora, konference 5. května s ministry financí Visegrádské skupiny za cenu 150 EUR pro nečleny(odkaz zde)
 • Euro Setkání a pod tím Euro Business Breakfast (zde) s účastí ministra Jana Mládka 23. února
 • Prague Business Club s účastí jak prezidenta Miloše Zemana, premiérů Bohuslava Sobotky, Jana Fischera, Miroslava Topolánka, Vladimíra Špidly, Roberta Fica, s více než desítkami ministrů, místopředsedů a náměstků (celý seznam zde)
 • Žofínská fóra pořádaná firmou NKL, kterých se již od roku 1994 „pravidelně účastní cca 250 pozvaných hostů z řad špičkových manažerů, poslanců a senátorů, zástupců státní správy, vysokoškolských profesorů a dalších odborníků“ (odkaz zde), dne 21. března s ministrem Marianem Jurečkou, 18. února ministrem Janem Mládkem a 20. ledna primátorkou Prahy Adrianou Krnáčovou
 • Kulaté stoly Comenius (zde) a celá řada dalších fór, obchodních komor, konferencí a veletrhů, a to nejen u nás, ale i ve světě.

V tomto kontextu je publikovaný článek namířen pouze a jedině proti institutu ELAI, chce tedy poničit reputaci pouze jednoho subjektu. Navíc je v titulku a v textu nesprávně uváděn název našich diskuzních večeří pouze jako „večeře“, což podtrhuje bulvárnost sdělení, stejně jako konkrétní jména ministrů.

 1. Zarážející je také přístup pana redaktora ke shromažďování informací k danému článku. Po telefonickém rozhovoru (který jsem inicioval já sám, pan redaktor mne přímo kontaktovat ani nechtěl) publikoval některé z mých výroků, jež však pro svou potřebu vytrhl z kontextu a upravil tak, aby vyhovovaly jeho záměru. Po zveřejnění článku na Aktuálně.cz již nebral mé telefony a nijak nekomunikoval.
 2. Značně problematická je i doprovodná grafika, která se u článku objevila. Předpokládám, že ilustrační obrázek s osobou, která si bere úplatek, měla naznačit, že docházelo či dochází k něčemu nezákonnému, a opět i toto musím důrazně odmítnout.
 3. To, že článek má evokovat úplatkářství z naší strany, navozuje také vyznění následného postu Vaší redakce na Facebooku s popiskem Kupte si svého ministra....akorát o tom žádný z nich nějak neví. Takový popisek je v kontextu naprosto legitimních akcí, které tak jako vy dlouhodobě pořádáme, vskutku zarážející.

Přestože jsem událostmi z minulého pátku značně rozladěn a neznám přesné motivy, jež pana redaktora vedly k publikací tak neprofesionálního článku, stále věřím, že ze strany mediálního domu Economia nešlo o záměrné poškození mého institutu. Vyzývám Vás proto, abyste mi poskytli adekvátní prostor, na kterém budu moci očistit dobré jméno institutu i mé osoby. Zároveň Vás žádám o omluvu za újmu, jež mi Váš článek způsobil. V neposlední řadě apeluji na Vaši redakci, aby v případě podobných článků dbala na ochranu slušných občanů a firem, které nechtějí a nemají s politickými hrami větších aktérů nic společného.

Přeji Vašemu úsilí a celé redakci Aktuálně.cz mnoho úspěchu v objektivním zpravodajství a obhajobě těch, kteří čelí bezpráví.

 

Lukáš Sedláček, výkonný ředitel European Leadership & Academic Institute (ELAI)

V Praze dne 25. dubna 2016

Související