Před 20 lety vyhnal premiér Klaus svou přezíravostí lékaře do ulic. Od té doby se mnohé změnilo. Předsedou vlády je sociální demokrat, se zdravotníky jedná vstřícně a diplomaticky. Navíc si před podzimními volbami nechce dělat zbytečné nepřátele. Hospodářství vykazuje výborné výsledky, a tak slíbil navýšení platů státním zaměstnancům a také všem zdravotníkům. Za takové situace se člověk diví, že lékaři svolali mimořádný sjezd své profesní komory a hovoří o krizi. Nevychází sice do ulic, ale přesto se tváří odhodlaně.