Zhruba 2,2 milionu korun musí Česká republika podle štrasburského soudu zaplatit třem stěžovatelům za regulaci nájemného. Ta v Čechách probíhala do roku 2007, kdy vstoupil v účinnost tzv. deregulační zákon. Regulací se dle rozsudků republika dopustila porušení vlastnického práva stěžovatelů. Podle Občanského sdružení majitelů domů v ČR soudy pro výpočet náhrad za regulaci nájemného přiznávají náhrady o 90 procent nižší, než používá štrasburský soud. 

Evropský soud pro lidská práva v rozsudcích určil, že náhrada za způsobenou škodu regulací nájemného se má rovnat rozdílu mezi tržním a regulovaným nájemným z období před deregulací nájmů. Ministerstvo spravedlnosti v tiskovém prohlášení uvedlo, že rozsudky nejsou prozatím pravomocné, a tudíž je možné žádat ještě 3 měsíce o postoupení věcí velkému senátu.

Kompenzace probíhají dle rozsudku Ústavního soudu od roku 2009, nicméně jejich výše nedosahuje dle sdružení výše ztrát. Stížnosti u ESLP proběhly již dříve a v červenci 2014 soud konstatoval, že práva pronajímatelů byla porušena a rozhodl o zaplacení škody na majetku a náhradu nemajetkové újmy.

Související