Moskevský patriarcha Kirill, hlava ruské pravoslavné církve, přirovnal západní zákony dovolující homosexuálům uzavírat manželství k nacistickým zákonům. "Rozvracejí mravní povahu člověka a vyvolávají stejné pobouření jako zákony fašistického Německa," prohlásil podle serveru ruské redakce BBC.

"Jestliže cíl zákona je v rozporu s mravností, tak přestává být závazným," usoudil partriarcha v projevu předneseném na univerzitě v kyrgyzském hlavním městě Biškeku. Lidé se podle něj bouří proti zákonům o manželství gayů ze stejných důvodů, jako se bouřili proti nacistickým zákonům či apartheidům, protože tyto zákony odporují morálce. Je hluboce přesvědčen, že tyto právní normy nejsou životaschopné, ztělesňují propast mezi svobodou a mravní odpovědností, mezi právem a morálními zásadami.

Server připomněl, že homosexuální manželství v současnosti umožňují dvě desítky zemí. V Nizozemsku, které jako první přijalo takový zákon, bylo mezitím uzavřeno 21 331 sňatků mezi osobami stejného pohlaví: 11 196 mezi dvěma ženami a 10 135 mezi dvěma muži. V téže době se v království odehrál i více než milion tradičních veselek s ženichy a nevěstami.

Rusko homosexuální sňatky neuznává, ani ruské zákony nepočítají s registrovaným partnerstvím či jinak formalizovanými vztahy mezi homosexuálními páry.

Moskevský patriarcha Kirill je hlavou církve, která sdružuje více než polovinu z 250 milionů ortodoxních křesťanů žijících po celém světě. Kirill je také vlivnou politickou osobností s podporou prezidenta Vladimira Putina. Sílící role církve v Rusku přinesla příklon k tradičním hodnotám a k potlačování práv homosexuálů.

Kirill nicméně krátce po svém zvolení do čela církve, v předchozí liberálnější dekádě, hovořil o tom, že homosexualita je sice hřích, ale gayové by neměli být kvůli této osobní volbě diskriminováni, natož trestáni. Od počátku však vystupoval proti svazkům mezi homosexuály.

Rusko je známé svými tvrdými až nepřátelskými postoji vůči gayům a lesbičkám, homosexualita v Rusku přestala být trestným činem až v roce 1993. Někteří vlivní ruští politici proti právům gayů otevřeně brojí, označují je za sodomity a obviňují ze šíření nemoci AIDS.

Rusko v červnu 2013 přijalo zákon zakazující pod hrozbou pokut propagovat netradiční sexuální vztahy mezi mladistvými, známý jako "zákon proti gayům", a také zakázalo gayům a lesbám osvojovat si děti. Zákaz se vztahuje i na nežádoucí cizince ze zemí, které homosexuální sňatky povolují, poznamenal server Newsru.com.

Související