Kontrola pomáhá nastavovat zrcadlo těm, kteří rozhodují o praktickém využití státních a evropských finančních zdrojů či o efektivním nakládání s veřejným majetkem. Jednotlivé politiky a systém jejich fungování je dnes možné kontrolovat nejen prostřednictvím interních kontrolních útvarů, ale nezpochybnitelné je i to, že bez existence nezávislé externí kontroly by to byla jen hra na vlastním písečku. I proto mají moderní demokratické společnosti vybudován systém kontroly, kterou vykonávají národní autority v oblasti kontroly - nezávislé kontrolní instituce. Působnost a postavení těchto institucí bývá definováno v nejvyšších zákonech, ústavách té které země a odpovědnost za naplňování svěřených pravomocí přebírají poslanci zákonodárných sborů.

Podobně jako na Slovensku, tak i v České republice je externí kontrola svěřena do rukou nejvyššího kontrolního úřadu. Navzdory mnoha podobnostem při přípravě výkonu kontroly, je zásadní rozdíl mezi oběma zeměmi v praktické působnosti úřadů. Na Slovensku totiž mohou kontroloři od roku 2006 prověřovat nejen zákonnost, ale i nastavení procesů z hlediska efektivnosti a účelnosti využití zdrojů nejen u státních institucí, ale i u důležitých podniků s majetkovou účastí státu nebo v subjektech místní regionální veřejné správy. To znamená, že po změně Ústavy SR, které předcházela širší společenská diskuse, mohou kontroloři vstoupit i na půdu obecního či městského úřadu. Tato úprava v samosprávě jde přitom ruku v ruce s vnitřním systémem kontroly, který primárně vykonávají místní zastupitelé v úzké součinnosti s kontrolorem obce či města.

Při pohledu na základní čísla můžeme konstatovat, že rozšířením působnosti NKÚ se zvýšil i počet subjektů, které může nejvyšší slovenská kontrolní instituce kontrolovat, o skoro sedm tisíc. Jde tedy o téměř tři tisíce subjektů místní samosprávy, osm samosprávných krajů a téměř čtyři tisíce právnických osob, které jsou zřízeny samosprávou nebo mají města v podnicích majetkovou účast. Z hlediska objemu kontroly veřejných financí mluvíme o částce, která se dostává nad úroveň 160 miliard eur. Za deset let od spuštění kontrol v místní samosprávě provedl kontrolní úřad bezmála 200 kontrolních akcí. Během nich prověřil více než 1800 subjektů a na základě kontrolních zjištění doporučil přijmout skoro 15 tisíc opatření. V rámci ročního plánu kontrolních akcí zaměřených na hospodaření měst se zkontrolovaný objem financí pohybuje v průměru na úrovni 350 milionů eur, přičemž samospráva ročně nakládá s téměř 1,5 miliardami eur.

Jedním z nejvýznamnějších důvodů rozšíření kontrolní působnosti úřadu na samosprávy byla reforma veřejné správy a nový systém jejího financování. Přenos těchto významných kompetencí ze státu na obecní úřady musel proběhnout současně s jejich dostatečným finančním krytím. Je tedy pochopitelné, že společnost se tedy nemohla zbavit odpovědnosti za efektivní fungování veřejné správy i za transparentní nakládání s veřejnými financemi. Deset let zkušeností z kontroly samospráv je prozatím vnímáno velmi pozitivně – a to nejen samotnými starosty, primátory, ale i členy zastupitelstev či největší stavovskou organizací ve slovenské společnosti - Sdružením měst a obcí Slovenska. Kontroly s sebou totiž přinesly mnoho příkladů dobré praxe v oblasti provádění hospodářských operací z veřejných i evropských zdrojů. A to například při nastavování spolehlivého vnitřního kontrolního systému, při řízení lidských zdrojů, ale i při metodické pomoci související s efektivním využíváním majetku či prevencí v oblasti účetnictví.

Autor je generální ředitel Kanceláře předsedy slovenského NKÚ SROV

Související
Newsletter

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita.

Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.

Přihlásit se k odběru