Helmut Kohl, jenž v pátek zemřel, byl velikánem i čistě po své fyzické stránce. Sám jsem to jako reportér zažil v druhé polovině 90. let, když jsem se vydal na reportáž do východního Německa, na nějž se z Česka valila povodňová vlna. Situace byla – po emoční stránce – zvlášť dramatická v jedné vesnici u Frankfurtu nad Odrou. Tu se na nebi objevil vrtulník. Přistál na nedalekém poli. Z něj vystoupil kancléř. Byl o hlavu vyšší než příslušníci jeho ochranky.