Dnes přijíždím na pozvání maďarského ministra zahraničních věcí a obchodu Pétera Szijjártoa na návštěvu Budapešti, abych zde jednal o ekonomických vztazích se zeměmi Visegrádu. Británie a visegrádská čtyřka jsou přirozenými a dlouhodobými přáteli. Spojené království bylo vždy spojencem a stoupencem České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska a bude tomu tak i nadále. Právě to je ten důvod, proč se setkávám s ministry zemí V4 - abych pokračoval v posilování našich ekonomických vztahů a také abych vás znovu ujistil, že Británie, až opustí Evropskou unii, zůstane i nadále pevným spojencem střední Evropy.

Hloubka britského přátelství se odráží i na obchodování mezi našimi zeměmi. Objem obchodu mezi Spojeným královstvím a zeměmi V4 každý rok překračuje hodnotu 31 miliard liber. Vloni byl export českého zboží do Británie o sedmdesát procent vyšší než český export do Ruska a Číny dohromady. Téměř deset procent vývozu vozidel ze Slovenska končí v Británii. Ta je také jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů Polska a velké britské firmy jako Rolls Royce a BP jsou aktivní v Maďarsku. Během posledních desetiletí dokázaly britské společnosti nalézt ve vašich zemích důvěryhodné partnery a vytvořily si s těmito firmami silné obchodní vazby.

Jako britský ministr financí si samozřejmě plně uvědomuji to, jaký význam má volný obchod a jak důležitý bude hladký odchod Británie z EU. Chceme se dohodnout na časově omezeném přechodném období, které by zaručilo jistotu jak firmám, tak jednotlivcům. To umožní vyhnout se ostrému zlomu v období, kdy Británie přestane být členem EU a bude se připravovat na nové, hluboké a exkluzivní partnerství s EU. Historicky jsme vždy byli národ, kde se byznysu a obchodu dařilo. A to je něco, co se s naším odchodem z EU nezmění.

Naše přátelské vztahy se dají vyjádřit také na pohybu lidí. V Británii žije 1,2 milionu občanů V4, britská vláda chce lidem z České republiky, Slovenska, Maďarska a Polska nabídnout určitou jistotu, co se týče zachování práv občanů EU, kteří pracují a žijí v Británii. Již jsme Evropské unii načrtli obrysy této férové a vážně míněné nabídky. A chceme dosáhnout i reciproční dohody, která by se týkala jak občanů EU v Británii, tak britských občanů v Evropě, a to co možná nejrychleji. Občané zemí V4 jsou součástí ekonomického, kulturního a sociálního života v naší zemi. A my jim chceme poskytnout co možná nejvíce jistot, že jejich život bude pokračovat tak svobodně jako doposud.

Spojené království bude k výzvám, jež nás čekají, dál přistupovat se sebedůvěrou a pevným odhodláním dosáhnout dohody, která je v nejlepším zájmu jak Evropské unie, tak Velké Británie. V roce 2009 bylo zadlužení britské vlády na úrovni poválečných maxim a nezaměstnanost dosahovala téměř osmi procent. Od té doby jsme deficit dokázali snížit o tři čtvrtiny a vytvořili jsme dalších 2,9 milionu nových pracovních míst. Naše míra zaměstnanosti je nyní na historicky nejvyšší úrovni.

Takže i když v březnu 2019 opustíme Evropskou unii, budeme i nadále pevnými a opravdovým přítelem střední Evropy, budeme s ní dál řešit společné problémy a pokračovat ve spolupráci v důležitých oblastech, jako je ilegální migrace nebo ekonomická reforma. Velká Británie bude také v rámci pevného bezpečnostního partnerství s EU dál vojensky podporovat operace EU, spolupracovat na sankcích a projednávat společné postoje v oblasti zahraniční politiky a v projektech mezinárodní pomoci. V zájmu nás všech dál zůstává vzájemná spolupráce, která nám zaručí ekonomickou prosperitu. Doufám, že nyní se naše vztahy, které všem našim občanům doposud přinášely tolik výhod, budou ještě více prohlubovat.