Týden před Vánocemi vyhlásil Ústavní soud dlouho očekávaný nález ve věci elektronické evidence tržeb (EET). Samotnou evidenci tržeb protiústavní neshledal, ale zrušil zavedení třetí a čtvrté etapy. Dále vyřadil z EET bezhotovostní operace a konstatoval, že se na účtenkách nesmí objevovat DIČ, jelikož ta jsou u podnikatelů fyzických osob uváděna ve formátu jejich rodného čísla.

Ústavní soud dále konstatoval, že na koho a v jakém rozsahu povinnost evidence dopadá, musí být primárně stanoveno zákonem, a nikoliv "pouhým" nařízením vlády.

Co ale vzbudilo minimálně stejnou pozornost jako samotný nález, je odlišné stanovisko pěti soudců (tj. celé třetiny soudců Ústavního soudu). V něm nejprve uvádějí citaci z knihy Jistě, pane premiére, ve které profesor Rosenblum diskutuje s premiérem a ptá se ho, kdy by stiskl pomyslné jaderné tlačítko, resp. kdy by byl jaderný knoflík tou poslední možností. Následně pak těchto pět soudců ve svém stanovisku dochází k názoru, že Ústavní soud měl v případě EET jaderný knoflík zmáčknout a celý zákon jako protiústavní zrušit.

Mimo jiné uvádí: "Máme totiž za to, že ne vždy je daňová disciplína tou největší hodnotou (legitimním cílem). Někdy by zájem na ní měl poněkud ustoupit tomu, aby byla zachována silná vrstva aktivních, tvořivých, sebevědomých a odvážných lidí, kteří v podnikání riskují svou existenci, místo aby se nechali zaměstnat."

To jsou poměrně silná slova i na Ústavní soud. I když by je spousta občanů určitě podepsala, je otázkou (která bude určitě podrobena analýze ústavních právníků), kde je hranice, kdy může Ústavní soud zasahovat do hospodářských, sociálních a kulturních práv (kam se řadí i právo podnikat), a nakolik jsou uvedená práva primárně v rukou zákonodárce. Za povšimnutí stojí i názor soudce Ludvíka Davida, který s ohledem na (v nálezu zmiňovanou) čtvrtou průmyslovou revoluci uvádí, že "jakkoli se zákonodárcům či exekutivě ,vesnická' kultura nemusí zamlouvat a do internetové revoluce 4.0 se tito lidé nehodí, přece jen zde tato kacířsky řečeno ,šedá' infrastruktura existuje a neměli bychom se jí vzdávat rychleji, než je nezbytné. Předivo společenských vztahů má snad i svůj vlastní vývoj…"

To vše svědčí o tom, že o EET u Ústavního soudu ještě uslyšíme, a to pravděpodobně i s odkazem na poslední odstavec nálezu, kde je uvedeno, že nález nezakládá překážku věci rozhodnuté. Tedy nebrání případnému budoucímu přezkumu jednotlivých ustanovení zákona o EET.

A v neposlední řadě je třeba mít na paměti, že na Ústavním soudu je skupina soudců, kteří se v takovém případě nebojí zmáčknout "jaderný knoflík".

Související

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, producenta Jakuba Horáka a dalších.