Už delší dobu přemýšlím nad tím, co tu různí publicisté, myslitelé, vědci a historici naznačují - to o pádu naší civilizace, paralelu s koncem říše římské, paralelu s koncem řecké civilizace… Zkusil jsem na tu vlnu nasednout a nechat se unášet. Když paralela, tak do důsledků.

Dejme tomu, že naše civilizace opravdu skončí jako starý Řím, který nerozvrátily hordy nájezdníků na hranicích. Ty přišly v situaci, kdy Řím jako takový už rozvrácený byl, zvnitřku. Shnil. Římany přestal zajímat. Dejme tomu, že jsme dnes v podobné situaci.

Jestli si dobře pamatuju dějepisné učivo, tak zajímavou roli po pádu antické civilizace měla církev, která se jednak sama podílela na změně a na určitém rozvratu výdobytků, ale na druhou stranu sama udržovala antické učení a znalosti v klášterech po několik století, do doby renesanční. Podobnou roli sehrál i islám, i on pomohl zakonzervovat spoustu vědění z antického světa a přenést ho do novověku.

Zkusme se zamyslet: Kdo teď bude hrát tuhle roli? Kdo bude ten "tmář", který ve jménu nějakého dogmatického učení uvrhne svět zpět? Kdo sehraje zásadní roli v tom, že lidé odvrhnou výdobytky předchozí civilizace a místo toho se upnou k něčemu, co o mnoho set let později nazvou potomci "tmářstvím"? A kdo bude v izolovaných oblastech udržovat poslední běžící servery s kopiemi Wikipedie, novin, slovníků, knihoven…? Kdo bude udržovat povědomí o tom, jak se k těmto informacím dostat?

Když lidstvo dokázalo zapomenout na kanalizaci, ústřední topení a další starověké výdobytky, proč by v další civilizační epizodě nemohlo zapomenout na elektřinu? Muslimové? Rusové? Mimozemšťani?

Já si myslím, že odpověď je jiná. Dovolte oklikou: Trochu mě znepokojuje trend, který pozoruju už několik let, totiž odklon lidu od vědy a vědecké metody. Spousta lidí považuje vědu a vědeckou metodu za "jednu z mnoha alternativ poznání" a považuje vědce za arogantní, protože "si myslí, že jsou jediní majitelé pravdy" (aniž by to kdy říkali).

Asi nejviditelnější je to u medicíny, kde se názory ve stylu "doktoři nevědí všechno" (což nikdo z nich netvrdí) a "neberte léky, zabíjejí vás" už pomalu dostaly i do mainstreamu.

Do diskusních pořadů o medicínských záležitostech běžně chodívají proti lékařům diskutovat různí "aktivní občané", jejichž jedinou kvalifikací pro podobnou diskusi je, že mají alternativní názor a "důkazy" z internetu.

Jako by někteří lidé přestali věřit, že nejjistější cesta, jak se dobrat použitelného modelu reality, je postupovat vědeckou metodou - hypotézy, důkazy, experimenty… "No jo, ale spousta vědeckých hypotéz nevyšla," říkají často, ale takový argument ukazuje na frapantní neporozumění principu vědecké práce: hypotézy jsou od toho, aby se vyvracely, a když se hypotézu podaří vyvrátit, věda ji nadále nepoužívá.

Mentální zkratka pak funguje tak, že stačí říct: "Vždyť vědci nejsou vševědoucí, jejich hypotézy se vyvracejí, proto věřte alternativním teoriím!" To, že alternativní teorie jsou často nevyvratitelné ze své podstaty neberou jejich fanoušci jako jejich zásadní nedostatek, ale jako jasnou výhodu: "Nelze to vyvrátit? Tak to musí být pravda!"

A tak Jiří Grygar sedí ve studiu Českého rozhlasu a diskutuje se zastáncem teorie ploché země, což je samo o sobě tristní. Trpělivě vysvětluje, argumentuje, obhajuje, a proti němu diskutuje člověk, co "si myslí, že to je jinak". Dřív by byl ve škatulce "mašíbl" s dalšími podobnými objeviteli a teoretiky, hned vedle vynálezců perpetua mobile, a nikdo by s ním nedebatoval. Proč taky?

Dobře to formuloval Ján Simkanič:

"Někteří na to reagují tvrzením, že názor každého člověka je stejně hodnotný a cenný a že je nutné i pomatence brát vážně a diskutovat s nimi. A neuvědomují si přitom (pokud tak nečiní z čirého populismu), jak nebezpečný tento přístup je. Protože ne, není každý názor cenný. Názor si udělá každý během sekundy na cokoliv, bez znalostí, informací, faktů, přemýšlení, analýzy. A ne, není stejně cenný názor toho, kdo o věci nic neví, jako toho, kdo o ní studoval mnoho let. Jistě, i ten vzdělaný se může mýlit, ale nezvdělaný tupec se bude mýlit téměř s jistotou. Je odpovědností inteligentních a vzdělaných lidí, aby s touhle nejhorší politickou korektností vůči ignoranci přestali. Lež není alternativní pravda, hloupost není alternativní inteligence, nedostatek informací není objev toho, "o čem média mlčí"."

Myslím si, že pokud naše civilizace zanikne, analogicky ke starověkým civilizacím, tak roli tmářů a chiliastů budou mít právě zastánci alternativních výkladů světa, různí hlasatelé "návratů k přirozenosti" a "moudrosti předků".

Ono se to pohodlně vrací k přirozenosti a moudrosti předků, když má člověk někde za humny "pojistku civilizace".

Ani nejalternativnější rodiče neléčí zlomeninu kosti jitrocelem ani Savem, ale utíkají do té pohodlné civilizační záchranné sítě, kde můžou hulákat na doktora, že je špatně léčí, a potom dál psát na sociální sítě o tom, jak jsou doktoři na houby a věda špatná.

Dokud máme zdravotní péči, založenou na ověřovaných postupech, dokud letadla létají, telefony fungují, auta jezdí a lidé se dožívají osmdesáti let, tak je přemýšlení o alternativních teoriích dráždivé mentální cvičení a téma do společenských diskusí.

Ale až dojde na lámání chleba, může mít šířeji přijatý postoj "alternativní pravda je přeci taky pravda" fatální následky.

Související

Týden v komentářích HN

Máte zájem o informace v širších souvislostech?

Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, producenta Jakuba Horáka a dalších.