Jaké jsou výsledky první Oxbridge debaty? Na stránkách IHNED.cz hlasovalo přes 3700 čtenářů, 84 procent s tvrzením "Prezident Václav Klaus škodí reputaci Česka v zahraničí" souhlasí. Na živé diskusi byl poměr vyrovnaný - polovina z účastníků živé debaty s výrokem souhlasila, polovina byla proti.

Níže najdete názory českých osobností veřejného života i evropských analytiků. Plyne z nich, že zatímco osobnosti v Česku s tvrzením často souhlasí, někteří analytici z evropských univerzit upozorňují, že Klausovy názory jsou v Evropě brány jako legitimní součást demokratické diskuse o budoucnosti Evropy.


Názory osobností veřejného života a evropských akademiků

Tvrzení: Prezident Václav Klaus škodí reputaci Česka v zahraničí

 

 

Adriaan Schout

NE

Evropský integrační proces není neduživé dítě, které je třeba chránit před chladným větrem. Tak jako všechny politiky, i ta evropská musí být otevřená kritice a diskusi. Je důležité i normální, že evropská politická debata je plná vášnivých diskusí - jak zastánců, tak odpůrců. Političtí představitelé zemí a národů mají za povinnost bránit své postoje i v ringu Evropské unie. Ta bude sílit, i kdyby jen tím, že si uvědomí, že někdy jedná příliš rychle nebo směřuje ke strukturálním reformám bez veřejné podpory. Názory Václava Klause jsou součástí demokratického názorového spektra v EU a je nutné je respektovat. Nejsou pro nebo proti EU, jsou součástí debat, které tvoří Evropskou unii.

V Nizozemsku probíhá obdobná diskuse o kritických postojích naší vlády. Nizozemsko vetovalo přístup Srbska a blokovalo vstup Rumunska a Bulharska do Schengenu. Naše vláda tlačila na sešněrování bank a uvalení přísných pravidel. Ať už se někomu tato kritická stanoviska líbila nebo ne, nakonec nizozemská vláda některé věci ovlivnila, například: Právní zásady jsou nyní v přístupových jednáních důležitější, Rehn je nyní nezávislý komisař dohlížející na národní rozpočty atd. Politické spory jsou základní součástí každého politického systému. Neměli bychom se obávat problémů a politiků, kteří vymezují svůj (legitimní) vyhraněný postoj.

Adriaan Schout je zástupce ředitele výzkumu na nizozemském Institutu pro mezinárodní vztahy (Clingendael).


Václav Pačes

NE

Já myslím, že prezident Václav Klaus reputaci České republiky ve světě neškodí. Není ustrašený přikyvovač, má pevné názory a ty hlasitě prosazuje. A alespoň ti občané, kteří ctí demokratické principy, to oceňují, a to i když s ním nesouhlasí. Já s některými jeho názory také nesouhlasím, ale jeho právo na jejich vyjádření respektuji. Co by se ale mělo nějak v ústavě upravit, je to, aby vláda a prezident reprezentovali
ČR jedním jazykem. Jasně by se měly oddělit názory a činy prezidenta coby ústavního činitele a prezidenta coby občana. Je to ale skoro nemožné.

Václav Pačes je biochemik, bývalý předseda Akademie věd ČR


Jiří Pešek

ANO

ČR, z celé EU do spojené Evropy ekonomicky nejvíce integrovaný, především však kulturně tradičně evropský, do kontinentálních souvislostí historicky pevně vrostlý stát je projevy i činy svého nejvyššího representanta stavěn mimo celoevropský kontext, resp. do málo skvělé „protievropské“ isolace po bok Cameronovy těžce „škytající“, do podstatných problémů se nořící Británie. Evropský integrační proces, konfrontovaný dnes s těžkou celosvětovou finanční krizí, jistě není jednoduchý. Neprobíhá podle nějakého geniálního mistrovského plánu, nýbrž za pochodu a s řadou klopýtnutí. Jako historik k němu však nevidím alternativu. V situaci, kdy malá Česká republika ani není schopna úspěšně vyčerpat všechnu podporu, která je jí nabízena ze zdrojů EU, je absurdní stavět se proti nebo mimo integraci eurozóny, jako by se nás (např. na rozdíl od Poláků) v dlouhodobé perspektivě netýkala, resp. jako kdyby to byl proces z české perspektivy škodlivý. Profesor ekonomie, muž sečtělý a informovaný, jistě ví, že úspěchy, jichž malá a dosud v podstatě velmi chudá česká společnost v posledních desetiletích dosáhla, byly umožněny především, ne-li pouze, díky jejímu evropskému zakotvení.

Jiří Pešek je historik a profesor moderních dějin, přednáší na Fakultě humanitních studií UK.

 


 

...

Pokračování tohoto článku si mohou přečíst jen předplatitelé. Děkujeme za vaši přízeň.
Obsah starší než měsíc je součástí archivu a do článků zdarma se nepočítá. Chcete číst bez omezení? Předplaťte si plný přístup.
Předplatit od 199 Kč / měsíc
Máte již předplatné?